Nápad na blog a premena spálne na pracovňu

Ako prišiel nápad na blog? Už dlhší čas a veľmi rada čítam blogy. Dlho som sa s tou myšlienkou zahrávala, ale časom sa myšlienka stále vyparila. Bála som sa neúspechu, aj som sa podceňovala, že na to nemám až kým nenastal zlom. Až kým neprišiel deň s veľkým D. Bola to sobota.